قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مدرس انجمن خوشنویسان تهران افتخار شاگردی در مکتب استاد اخوین را دارم

مشخصات

موارد دیگر
سياوش حسيني
335 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(134 کاربر)
سياوش حسيني
سياوش حسيني
افسوس كه هر چه برده ام باختني است
IMG_9655.JPG
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMG_9631.JPG
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMG_0066.PNG
سياوش حسيني
سياوش حسيني
حمد
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
قطعه
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
كنون كه ميدمد از بوستان نسيم بهشت
من و شراب فرحبخش و يار حور سرشت
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اصطرلاب اسرار خداست
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
مستور و مست هر دو چو از يك قبيله اند
ما دل به عشوه كه دهيم اختيار چيست
image.jpeg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15