قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مدرس انجمن خوشنویسان تهران افتخار شاگردی در مکتب استاد اخوین را دارم

مشخصات

موارد دیگر
سياوش حسيني
335 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(134 کاربر)
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0392-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0388-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
841199_467724946679396_1216825573_ot.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سیاه مشق
IMAG03081.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0296.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0306-1-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0286-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. آنکه در خواب نرفت چشم من و پروین است
IMAG0287-1-1.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17
DB Queries: 136 (0.571s) | CACHE Queries: 90 (0.004s) | Script Execution Time: 0.622 | Memory usage: 1.61MB | Server Load Average: 0.23, 0.15, 0.14