قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مدرس انجمن خوشنویسان تهران افتخار شاگردی در مکتب استاد اخوین را دارم

مشخصات

موارد دیگر
سياوش حسيني
335 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(134 کاربر)
سياوش حسيني
سياوش حسيني
مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی
IMAG0597-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
عمر گویندم که ضایع میکنی با خوبرویان/ آنکه منظوری ندارد عمر ضایع میگذارد
IMAG0488-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0476-1.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0477.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0478.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0410.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0405.jpg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
IMAG0398-1-1.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16