قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
متولد 60 - از سال 74 در انجمن خوشنویسان بوشهر زیرنظر استاد استوار خوشنویسی رو شروع کردم و درسال 78 موفق به اخذ مدرک ممتاز شدم.. به نستعلیق و شکسته هر 2 علاقمندم ولی شکسته رو دنبال کردم و از سال 92 هم از شیوه استاد ملکزاده مشق میکنم.

مشخصات

موارد دیگر
K h o d a k a r a m i
83 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
مشق ناشیانه از خط استاد ملکزاده
Picture 20100.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه غصه که در دولت یار آخر شد
Picture 0004.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
پای سرو بوستانی در گل است/
سرو مارا پای معنی بر دل است/نیکخواهانم نصیحت میکنند / سعدی رحمه الله
Picture 0050 - Copy.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
با الهام از سطر استاد ملکزاده
old_paper_texture_23.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند بی خبر از قول حکیمان که گفته اند هرکه خدای عزوجل را بیازارد تا دل خلقی بدست آورد خداوند تعالی همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش درآورد/ گلستان سعدی
Picture 001s.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است/چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است/میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز/وآنکس که چو ما نیست در این شهر کدام است. (مشق از دستخط استاد ملکزاده/قلم 1.5 میل)
mashq 2s.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
بشنیدم از هوای تو آوای طبل باز / باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست/گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام /مُهر است بر دهانم و افغانم آرزوست .(مشق از دستخط استاد ملکزاده/قلم 1.5 میل)
mashq 1.jpg
K h o d a k a r a m i
K h o d a k a r a m i
یعنی از وصل تواَش نیست بجز باد به دست (با الهام از سطر استاد ملکزاده)
Picture 008 (2).jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11