قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
محل تبادل آثار خوشنویسان بزرگ گذشته

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

قدما

گروه عمومی · 187 کاربر · 255 پست
مجید مختاری
مجید مختاری
وصال شیرازی (میرزا کوچک) سال 1237 قمری
vesal03.jpg
8 دیدگاه · 1392/07/21 - 06:47 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
از شاهکارهای نقل در خوشنویسی...
میرزا عبد الحسین بن محمد (قدسی اصفهانی) متولد 1287 قمری
ازخط استاد آقا زین العابدین السلطانی اصفهانی (اشرف الکتاب) وفات 1296 قمری...
naskh02.jpg naskh03.jpg
3 دیدگاه · 1392/07/21 - 06:41 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
از علی بن هلال از شرایط خط نیکو سوال شد. گفت: نیکویی آن به پنج چیز بستگی دارد ....
naskh.jpg
2 دیدگاه · 1392/07/21 - 06:25 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
وصال شیرازی...259 هجری قمری
vesal1.jpg
2 دیدگاه · 1392/07/21 - 06:16 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
محمد اسماعیل بن وصال شیرازی...
ebnevesal.jpg
6 دیدگاه · 1392/07/19 - 09:37 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
یحیی صوفی .....
yahyasofi.jpg
3 دیدگاه · 1392/07/19 - 09:28 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
ابوالحسن موسوی قرن سیزده هحری قمری
abolhasanmosavi.jpg
3 دیدگاه · 1392/07/19 - 08:31 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
محمد حسین شیرازی 1280 هجری قمری
mhshirazi.jpg
5 دیدگاه · 1392/07/19 - 00:35 در قدما ·
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 11 12 13 14 15
DB Queries: 119 (0.5236s) | CACHE Queries: 57 (0.0033s) | Script Execution Time: 0.573 | Memory usage: 2.74MB | Server Load Average: 0.17, 0.13, 0.09