قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه خوشنویسان فوق ممتاز آثار خود را قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسان فوق ممتاز

گروه عمومی · 106 کاربر · 174 پست

ارسالهای خوشنویسان فوق ممتاز

سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام...چلیپای نستعلیق/آزمون عالی تابستان95
201608183133.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی سیاه مشق /......نقل از میرزای بزرگ/
95/5/4.........................../فدای شما
سیامشق1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی سطری نستعلیق.......................................
سبوح قدوس رب الملائکة والروح.......95/4/31 .
درود بر شما...............راهنمایی بفرمایید
سبک میرزا 3.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی نستعلیق..............................................
سطرنویسی.................95/4/31
سبک میرزا2.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام
مشاقی نستعلیق سطر ی95/4/31.............../
سبک میرزا 1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام..............................
من جاء باالحسنة فله عشر امثالها(قرآن مجید)
هرکس کار نیکی انجام دهد ،ده برابرش به او پاداش میدهیم/
مشاقی قطعه نستعلیق95/4/27........درود خدا بر شما
من جای2.JPG
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
درصراط المستقیم ایدل کسی گمراه نیست......
مشق نستعلیق...سطر نویسی95/4/24........درود ومرحبا به شما
صراط1.JPG
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام...............
کلنا عباسک یا زینب/95/4/24
...........................مشق نستعلیق/
درود بر شما
کلنا.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 6 7 8 9 10