قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه خوشنویسان فوق ممتاز آثار خود را قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسان فوق ممتاز

گروه عمومی · 105 کاربر · 174 پست

ارسالهای خوشنویسان فوق ممتاز

سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی سیاه مشق /......نقل از میرزای بزرگ/
95/5/4.........................../فدای شما
سیامشق1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی سطری نستعلیق.......................................
سبوح قدوس رب الملائکة والروح.......95/4/31 .
درود بر شما...............راهنمایی بفرمایید
سبک میرزا 3.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی نستعلیق..............................................
سطرنویسی.................95/4/31
سبک میرزا2.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام
مشاقی نستعلیق سطر ی95/4/31.............../
سبک میرزا 1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام..............................
من جاء باالحسنة فله عشر امثالها(قرآن مجید)
هرکس کار نیکی انجام دهد ،ده برابرش به او پاداش میدهیم/
مشاقی قطعه نستعلیق95/4/27........درود خدا بر شما
من جای2.JPG
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
درصراط المستقیم ایدل کسی گمراه نیست......
مشق نستعلیق...سطر نویسی95/4/24........درود ومرحبا به شما
صراط1.JPG
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام...............
کلنا عباسک یا زینب/95/4/24
...........................مشق نستعلیق/
درود بر شما
کلنا.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
ای جان و ای دو دیده ی بیناچگونه ای؟
وی رشک ماه وگنبد مینا چگونه ای؟
ای ما وصد چو مازپی تو خراب ومست
ما به تو خسته ایم،تو بی ما چگونه ای؟
...چلیپا22رمضان المبارک1437........طاعات مقبول حق
.............................................(التماس دعا).....
جلیبا شهرام1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 6 7 8 9 10