قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه خوشنویسان فوق ممتاز آثار خود را قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسان فوق ممتاز

گروه عمومی · 105 کاربر · 174 پست

ارسالهای خوشنویسان فوق ممتاز

بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
می ریزم ریز ریز چون برف که هرگز هیچکس ندانست تکه های خودکشی یک ابراست
photostudio_1487064543750.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بی تو شبم با ستاره شام غریبان است
photostudio_1486028885312-1.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
02.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بهار چیزی بدهکار تونیست
37-بهارچیزی بدهکارتو نیست.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
23-شب ماه دریا.jpg
ابوالفضل
ابوالفضل
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

حافظ
rokh to 2.jpg
a3olfazl
ابوالفضل
ابوالفضل
....
bargonah 2.jpg
a3olfazl
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
ناله ای ازقفس تن شده کارم بیتو-کز ازل بوده همین کر قرارم بیتو
002.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15