قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه خوشنویسان فوق ممتاز آثار خود را قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسان فوق ممتاز

گروه عمومی · 105 کاربر · 174 پست

ارسالهای خوشنویسان فوق ممتاز

بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
مجنون صفتانیم که درعشق، خداییم
photo_2018-04-16_14-17-08.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
پیراهنت درباد تکان می خورد-این تنها پرچمی است که دوستش دارم
a6.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
مجنون به نصیحت دلم آمده است-بنگر به کجا رسیده دیوانگیم
a14.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
تمام عمر شبیه فریادی زندگی کردم که دنبال یک دهان می گردد
a18.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی حتی اگر زنبق کبود کارد برسینه ام گل دهد می خواهم خواب اقاقیا را بمیرم درآخرین فرصت گل
حتی اگر زنبق کبود کارد-کم حجم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
گفتم مرا بخوان
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۲۱-۵۴-۲۶.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
عاشق شو.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
16-تو نی ومن مرد نایی.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15