قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
fatemeh
2 پست
fatemeh
fatemeh
از رها کردن نتــــرس
هيچ کس نمــــي تواند چيزي که مال توستـــــ را از تو بگيرد
و تمام دنيــا نمي توانند چيزي که مال تو نيستـــــ را برايتـــــ حفظ کنند
fatemeh
fatemeh
به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده
وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره . . . !