قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فتحعلی واشقانی فراهانی (۱۳۹۱-۱۳۰۹) خوشنویس صاحب‌نام معاصر در خط نستعلیق ،اولین مدرس انجمن خوشنویسان ایران و جزو هیأت داوران انجمن خوشنویسان ایران با نيم قرن تعليم هنر و اخلاق

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد فتحعلی واشقانی فرا..

گروه عمومی · 61 کاربر · 242 پست

ارسالهای استاد فتحعلی واشقانی فراهانی

علی واشقانی
علی واشقانی
خاطرات سفر مشهد آبان ماه 1381 زيارت امام هشتم، ديدار با خوشنويسان مشهد و ملاقات با خانم اشرف السادات دختر حضرت استاد سيدحسين ميرخاني- <br>خط شكسته- استاد فتحعلي واشقاني فراهاني- از كتاب فرّ فراهان
Image (33).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني فراهاني- از كتاب فرّ فراهان
Image (34).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني فراهاني- از كتاب فرّ فراهان
Image (32).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني- جز تو فلك را خم چوگان كه داد. نظامي- از كتاب فرّ فراهان
Image (31).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني- هفت خوان رستم- شاهنامه فردوسي
Image (2401).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني- هفت خوان رستم- شاهنامه فردوسي
Image (221).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني- هفت خوان رستم- شاهنامه فردوسي
Image (202).jpg
علی واشقانی
علی واشقانی
استاد فتحعلي واشقاني- هفت خوان رستم- شاهنامه فردوسي
Image (200).jpg
صفحات: 7 8 9 10 11