قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
519 پست
مرد
koorosh
1 دنبال کننده, 0 پست
madam-73
2 دنبال کننده, 0 پست
sarem
8 دنبال کننده, 76 پست
haleh___k___k
0 دنبال کننده, 0 پست
kamyar8000
1 دنبال کننده, 0 پست
etemadian
295 دنبال کننده, 697 پست
abadgarkhat
42 دنبال کننده, 577 پست
borhani59
169 دنبال کننده, 1239 پست