قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
473 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل:
"به هزار پرده بیدل، زدهانِ بی‌نشانش
سخنی شنیده‌ام من، که کسی ندیده باشد"(بیدل)
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا از جناب سخا
آی نبیره ی هنر!
لب چه گــَزی؟ دگر مَگــَز، داد بزن سخن بگو
نعره بکش که بشکند، وحشت گنگ گفتگو
دیده گُشا ستم ببین، باغ نگر، چمن ببین
هرزه گی زغن ببین، وا اسفا! تفو تفو!
دزد ببین عسس شده، مضحکه دادرس شده
بیم حریم خویش را، رو به کجا کنم؟ بگو
رشته کجا و تارکو؟ چاره ی اعتبار کو ؟
دامن چاک خاک را، با چه کنم کنون رفو ؟
چشمه پر ازعفن نگر، جوی لجن لجن نگر
شوق نمازو... من نگر، وای کجا کنم وضو ؟
آی نبیره ی هنر! خامه منه به زیر سر
پهنه ی گُنگ ما نگر، بال بده به گفتگو
ادامه ... نعره بکش.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
این خط ونشان غزلی زیبا از جناب سخا
اي خاك بربلنديي بالاي پست تان
نفرين برصلابت غرق شكست تان
با مويه هاي داغدلان رقص مي كنند
دربزم هاي هرشبه، چشمان مست تان
ازما قيام ما به شما داده تاج وتخت
برما چه داده است قيام ونشست تان؟!
ما دست هاي مان همه خالي ز دستْرنج
اماكليد گنج خزاين به دست تان
دار وُ ندارما، همه گي سوخت، سوخت، سوخت
درشعله ها شهوت قدرت پرست تان
مارا كه داده ايد فريب، اين خط و نشان
داديد گر فريب ِ خدا، مُزد شست تان!
ماراکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز، این غزلِ"دهقانِ کابلی" مرا دیوانه ساخت...وای، وای... روانت شاد شاعر!
بت‌خانه نشین استم، از کعبه سخن دارم
عیب است مسلمان را، زین کیشی که من دارم
هر هشت بهشت اینجا، در دامنِ یک مست است
کوثر به گدا بخشد، ساقی‌یی که من دارم
تا جان ندهم جانان، هرگز ننماید رُخ
جز مرگ علاجی نیست، این دردی که من دارم
از دود درین صحرا، گیرید سراغم را
من دوزخیِ عشقم، در شعله وطن دارم
هم رندِ همین باغم، هم شیخِ همین صحرا
در مغز نمی‌گنجد، معنی‌یی که من دارم
گر پوشِ مزارم را، از برگِ گیاه سازید
"دهقانِ" همین دشتم، از سبزه کفن دارم
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
.......
دو ابرویت.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با صایب
ریشه نخل کهن سال از جوان افزونترست/بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
ریشه نخل کهن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با حافظ
ای مگس.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا ازدکترحمیرا نکهت دستگیر زاده
وعده خلاف
تو تا کنار منی هست نوبهار از م
بمان بمان به کنارم مکن کنار از من
چه حالتیست که ر اشتیاق دیدار است
مجو قرار ز خویش و مجو قرار از من
برای دیدن من شور و اضطراب از تو
نیامدن ز من و عذر بار بار از من
مخوان تو وعده خلافم که خود نمیدانی
چه لطفهاست در این کار آشکار از من
بیا برای تو خوانم زا شاعری شعری
که خوش بود به تو ای شعر یادگار از من:
"ز شرم وعده خلافی مکن کنار از من"
"نیامدن ز تو و ذوق انتظار از من"
کنون عزیز دلم "ذوق انتظار" از تو
"نیامدن" زمن و عذر بار بار از من
ادامه ... وعده خلاف.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 7 8 9 10 11
DB Queries: 78 (0.3301s) | CACHE Queries: 29 (0.0013s) | Script Execution Time: 0.374 | Memory usage: 1.34MB | Server Load Average: 0.01, 0.04, 0.05