قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
509 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ای به بام روشنایی آفتاب
ای تمنای درخت و سنگ و آب
فصل خوب همزبانی میرسد
لحظه های همزمانی میرسد
من سرود تازه ی فردایی ام
طرحی از رویای هماوایی ام
میگریزم از حصار و بند ها
از غروب از مکر ها ترفند ها
عشق آویزم به شهر شبنما
در تمام لحظه های بی صدا
شهر را آغوش ایمان میکنم
شعر را در شهر مهمان میکنم
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
شکسته باد سری گر به‌پای کس خَم شد
مباد زنده هرآن‌کس که پیش‌شان کم شد
صدای فاتح‌ خیبر کشیده با چه خیال
خموش مانده و هم‌ساز *ابن‌ملجم شد
طبیب ما که امیدِ شفا از او داریم
به‌دوست زخم، به‌دشمن همیشه مرهم شد
همیشه از خودمان مارِ آستین شده است
چنان شغاد که طراح مرگ رستم شد
ز شاخه‌های شما بود، کاج‌های بلند!
کسی که دستِ تبر یا که چوب پرچم شد
آهای یک‌شبه شداد‌گشته‌گان حقیر!
ز خون ساقی ما جام‌های تان جَم شد
ببین مطابق قولش هنوز ابلیس است
ولی زجمع شمایان کسی نه آدم شد
ادامه ... 001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ای یار پاره های تنم را ندوختی/زخم عمیق زیستنم را ندوختی جاوید فرهاد
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین بعد از چند ماه
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
دمى اخم و دمى لبخند، مُردم اين چه ترفند است؟
نگو ناز است كه اين خود مَردم آزارى ست، گلبانو!
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
از کفر من تا دین تو ، راهی به جز تردید نیست !
دلخوش به فانوسم مکن ، اینجا مگر خورشید نیست ؟...
با حس ویرانی بیا ... تا بشکند دیوار من
چیزی نگفتن بهتر است ، تکرار طوطی وار من
بی جستجو ایمان ما از جنس عادت می شود
حتی عبادت بی عمل وهم سعادت می شود
با عشق آنسوی خطر ، جایی برای ترس نیست
در انتهای موعظه ... دیگر مجال درس نیست
کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود
چیزی شبیه معجزه ... با عشق ممکن می شود
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
سخا
پیشانی چرا تُرش؟! ز لبخند بگویید
ای تلخ دهانان! کمی از قند بگویید
تقویم جدایی به مرام دل ما نیست
آغوش گشایید و ز پیوند بگویید
تاکلبهی اندوه چراغی بسراید
چشم پدر و قصهی فرزند بگوید
بسیار سخن از قفس و مرغ سرودید
از بال به زندانی دربند بگویید
گرچه به حقیقت سخن نغز ندارید
شادی بدهید تاکه به ترفند بگویید
هر روز سخن از دل بشکسته شنیدم
یک روز به من از دل خرسند بگویید*
چون حافظ آزاده ی ما بر لب جویی
با پند ز آنانی که رفتند بگویید
ادامه ... پیشانی چرا.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 5 6 7 8 9