قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
539 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(65 کاربر)
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
یک عمر به سودای لبش سوختم و آه/روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد
یک عمر.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ما را به جرم کفر و مسلمان نکُشته‌اند
ما را به پاس حرمت قرآن نکشته‌اند
در سر هوای بندگیِ کس نداشتیم
باور به ایستادگیِ خس نداشتیم
این سرو را به پاس بلندی بریده‌اند
آنان که در تمدن ما پاک ریده‌اند
ما تیکه‌دار مذهب دونان نبوده‌ایم
از راه دین که در طلب نان نبوده‌ایم
ما پیروان "جان و خرد" را نخواستند
جهال تخم کینه در این خطه کاشتند
شمشیر شان به نام خدا سر بریده است
این‌گونه دین شان به سراسر رسیده است
ما وام‌دار بیهق و ساسان و خاوران
ما رهروان منطق بلخیم و سیستان
در کیش ما به جز غم انسانیت نبود
فرهنگ ما عجین که به حیوانیت نبود
آزاده بوده‌ایم به هر فکر و کیش خود
درویش شاه بود در این خاک پیش خود
عرفان ما طلیعه‌یی از صلح داد بود
دل‌های ما به لطف خداوند شاد بود
آنان که از جهالت شان داغ و ننگ بود
در فطرت قبیله‌ی شان کُشت و جنگ بود
از لطف سوس‌مار به شاهی رسیده‌اند
از نفت بی‌کران به تباهی رسیده‌اند
از نام دین تجارت شان بیش‌تر شده
این مار گنده در بدنم نیش‌تر شده
اینان که از قبیله‌ی نمرود بوده‌اند
در آتش خلیل زمان دود بوده‌اند
ابلیس را به کعبه‌ی خود راه داده‌اند
در دست‌های منکر دین ماه داده‌اند
از ما
ادامه ... شمشیر شان.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
شهمات از جناب سخا
هركس قلم به دست بگيرد دبير نيست
هر متن پُر مغالطه ى دلپذير نيست
تنها كلاه، هيبت شاهى نمى دهد
هر دلقكى كه تاج گذارد، امير نيست
بايد دلى و زَهره ى شيرى به سينه داشت
هر عنترى كه يال برآرد، كه شير نيست
گيرم شغال نعره كشد در شب سياه
بيچاره گُشنه است، شجاع و دلير نيست!
تختى كه روى گرده ى مردم بنا شود
بالين خفت است، به قرآن سرير نيست
مات است شاه، تخته ى شطرنج را ببند
ديگر مجال حركت فيل و وزير نيست!
هردلقکی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
آ

آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است
خود گمان کرده که برده است ولی باخته است
های مهین بنگر پور تو در پهنهء رزم
پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است
هر که پروردهء دامان گهر پرور تست
زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است
دل گُردان تو و قامت بالندهء شان
چه بر افروخته است و چه بر افراخته است
گرچه سر حلقه و سرهنگ کمانداران است
تیغ البرز به پیشتت سپر انداخته است
کوه تو، وادی تو، درهء تو، بیشهء تو
در سراپای جهان ولوله انداخته است
روی او در صف مردان جهان گلگون باد!
هرکه بگذشت ز خویش و به تو پرداخته است
واصف باختری
ادامه ... انکه شمشیر.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
داکتر سمیع حامد
خدا صاحب برون از خانهء مُلّا نمی آید
نشسته با جنابِ شیخ آن بالا ، نمی آید
خدای خلق اگر باشد، چرا پیش امیران است
چرا از کاخ سمت ِ کلبه های ما نمی آید؟
به ما گفتند : فردا روز عدل و صلح و آزادی ست
چه فردا ها که می آیند و آن فردا نمی آید
چگونه رفتن است این ؟ لعنت دنیا به این کوچه!
رسیده کفش خونین خانه، اما «پا» نمی آید
به خنده کودکی با نعش بابایش چنین میگفت :
چرا بعد از « الف »، « با» یادت ای بابا نمی آید؟!
صنوبر آمده – شُکرخدا!- سطحیست زخم او نمیداند
مگر مادر چرا سارا نمی آید کسی از اهلِ بیت اش غیر
عزراییل اینجا نیست خدا صاحب برون از خانهء مُلّا نمی آید
ادامه ... خدای خلق.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با حافظ
سحر زهاتف.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
به قلم حسین الهی قمشه ای
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک
کسی نبود که دستی ازین دَغا ببرد
«غایبانه باختن» اصطلاحی است از شطرنج بازان که گاه به سبب استادیِ تمام با حریفی از دور بازی می کردند اما با اینکه بر سر نطع و بساط شطرنج حاضر نبودند به واسطۀ کس دیگری که دستورات ایشان را در پیش روی حریف اجرا می کرد بازی را به پایان می بردند و بر حریف غالب می شدند. حافظ در اینجا روزگار را به آن شطرنج باز ماهر تشبیه کرده که به ظاهر بر سرِ نطع حاضر نیست اما صحنه ها را خوب می شناسد و بازی های مناسب می کند و هیچ کس دیده نشده است که از این بازیگر دغاپیشۀ هفت خطِّ پنهان، دستی برده باشد.
فغان که همه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بهار سعید
زندگی پیاله ی زیبای خوشمزگی هاست
اگر ترا از آن نوشید
زندگی پیاله.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 2 3 4 5 6