قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
519 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
این خط ونشان غزلی زیبا از جناب سخا
اي خاك بربلنديي بالاي پست تان
نفرين برصلابت غرق شكست تان
با مويه هاي داغدلان رقص مي كنند
دربزم هاي هرشبه، چشمان مست تان
ازما قيام ما به شما داده تاج وتخت
برما چه داده است قيام ونشست تان؟!
ما دست هاي مان همه خالي ز دستْرنج
اماكليد گنج خزاين به دست تان
دار وُ ندارما، همه گي سوخت، سوخت، سوخت
درشعله ها شهوت قدرت پرست تان
مارا كه داده ايد فريب، اين خط و نشان
داديد گر فريب ِ خدا، مُزد شست تان!
ماراکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز، این غزلِ"دهقانِ کابلی" مرا دیوانه ساخت...وای، وای... روانت شاد شاعر!
بت‌خانه نشین استم، از کعبه سخن دارم
عیب است مسلمان را، زین کیشی که من دارم
هر هشت بهشت اینجا، در دامنِ یک مست است
کوثر به گدا بخشد، ساقی‌یی که من دارم
تا جان ندهم جانان، هرگز ننماید رُخ
جز مرگ علاجی نیست، این دردی که من دارم
از دود درین صحرا، گیرید سراغم را
من دوزخیِ عشقم، در شعله وطن دارم
هم رندِ همین باغم، هم شیخِ همین صحرا
در مغز نمی‌گنجد، معنی‌یی که من دارم
گر پوشِ مزارم را، از برگِ گیاه سازید
"دهقانِ" همین دشتم، از سبزه کفن دارم
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
.......
دو ابرویت.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با صایب
ریشه نخل کهن سال از جوان افزونترست/بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
ریشه نخل کهن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با حافظ
ای مگس.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا ازدکترحمیرا نکهت دستگیر زاده
وعده خلاف
تو تا کنار منی هست نوبهار از م
بمان بمان به کنارم مکن کنار از من
چه حالتیست که ر اشتیاق دیدار است
مجو قرار ز خویش و مجو قرار از من
برای دیدن من شور و اضطراب از تو
نیامدن ز من و عذر بار بار از من
مخوان تو وعده خلافم که خود نمیدانی
چه لطفهاست در این کار آشکار از من
بیا برای تو خوانم زا شاعری شعری
که خوش بود به تو ای شعر یادگار از من:
"ز شرم وعده خلافی مکن کنار از من"
"نیامدن ز تو و ذوق انتظار از من"
کنون عزیز دلم "ذوق انتظار" از تو
"نیامدن" زمن و عذر بار بار از من
ادامه ... وعده خلاف.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
یاران همدل شب یلدای تان مبارک
هر که مجموع نباشد به تماشا نرود
یار با یار سفرکرده به تنها نرود
باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود
بر دل آویختگان عرصه عالم تنگست
کان که جایی به گل افتاد دگر جا نرود
شب یلدا.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ناخورده شراب میخروشم/بنگرچه کنیم اگر بنوشیم
ناخورده.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 13 14 15 16 17