قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
534 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(65 کاربر)
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
جناب سخا
بياكه گُل بدهيم يار! سنگ بسيار است
سلاح سنگ به دستان جنگ بسيار است
بيا قلم بدوانيم به عرصه ي كاغذ
كه درمساحت اين جا، تفنگ بسيار است
بيا حصار غزالان بي پناه شويم
هلا كه وسعت خيزِ پلنگ، بسيار است
بگو به ماهي رقصانِ بي خيالِ خطر
كه زير دامن دريا، نهنگ بسيار است
درين بساط دغل پيشه گان جاه پرست
عزيز ساده دلِ من! زرنگ بسيار است
بياكه مرهمي بشويم روي زخم داغدلان
كه زخم كهنه ي دل هاي تنگ، بسيار است
نه فرصت است، بياو دقيقه را درياب
كه اتفاق بدِ بي درنگ، بسيار است
ادامه ... 001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل
"بیدل" بساطِ وهم به‌خود چیده‌ام چو صبح
ورنه زجنسِ هستیِ من هرچه هست، نیست"(بیدل)
هستی انسان در برابر هستی مطلق، هستی "حادث" است؛(حادث ازمنظرفلسفی ویژه گی آن‌چه است که زمانی وجودنداشته وسپس پدیدآمده یا اتفاق افتاده وبرعکس مفهومِ "قدیم" است) یعنی خدا هستیِ قدیم(قدیم ازدیدگاه فلسفه وکلام ویژه گی موجودی است که مسبوق به زمان نیست ،وازنام هاوصفت خداوندبزرگ نیزاست.) در برابر هستی "حادث" است، و در واقع هر گونه هستیی در برابر هستی مطلق، سر انجام به نیستی می انجامد، و انسان نیز هستی منتج به نیستی است که برای خودش مانند صبح که نابود می شود و دوباره پدید می شود، بساط و همی چیده است، یعنی تصور باطلی از هستی دایمی در ذهنش نقش بسته است؛ در حالی که با توجه به مصرع: "ورنه زجنس هستی من هر چه هست،نیست" هیچ چیز ( یا جنسی که متعلق به هستی اوست) هستی مطلق نیست و سر انجام نابود شدنی است.
بیدل با این اشاره، به گونه‌ی غیر مستقیم این نکته را یاددهانی می‌کند که هستی دایمی و مطلق، تنها از آنِ خداوند است، و حیات آدمی در عالم ناسوت، هستی به عاریت گرفته‌یی است که سر انجام پایان می‌یابد و اندیشه‌ی هستی
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بـَكــَش ذوالفـــقار قلم راكه باز
درِ«خيبر» است و به «حيدر» نياز
هــــله! راهوار سخن آب ده
و قمچين حماسه را تاب ده
كماني بپــــرداز بهـــر نبرد
كه تيرش نخيزد مگر جز ز درد
به زِه اندرآور چنان تير را
كه دوزد بهم، تيغ وشمشير را
كـُـلهْ خودْ، زپولاد ترك هوس
بنه بر سر و سـرمنه پيش كس
رَ جَـز خواهي خواني، قصيده بخوان
وليكن به نام سپـــيده بخوان
تغزل بهل، وز نخستين كلام
بكش تيغ حماسه را از نيام
به تزوير بيني نقابي اگر
فگنده به رخ خيره ي خيره سر
زالياف جرئت ، قبايي بدوز
به بي پردگي پرده هارا بسوز
يكي نعره بركــَش كه صف بشكند
كه شيپور و سـُرنا و دَف بشكند
بكش تيغ افشا وصدپاره كن
ورفع نقاب از دغلكاره كن
پس آنگه به ژوبين بيت الغزل
بكن حمله بر كجروان ِ دغل
ادامه ... 001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با حافظ
جامم بدست.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
در آستانه فرارسیدن سال نو ، بهار نو و آرزو های نو
unnamed.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با خداوندگار بلخ
FB_IMG_1456640812170.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا از استاد پرتو نادری
شب است و همهمۀ ماهتاب کوچیده
طراوت از چمن سبز آب کوچیده
امید جاری باران، امید روشن آب
به خانه خانۀ هیچ حباب کوچیده
تمام هستی ما بوی سایه بگرفته
زبام می‌کده‌ها، آفتاب کوچیده
زمانه دفتر تاریک خویش گسترده
ترانه‌های سحر زین کتاب کوچیده
به هرکرانه یکی دیو قامت افرازد
ز سرزمین فلک تا شهاب کوچیده
من از خطوط جبین زمانه می دانم
تفنگ آمده است و کتاب کوچیده
پرتونادری.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
روز جهانی زبان مادری به شما عزیزان که با زبان مادری تان می نویسید ، می سرایید ، حرف می زنید و به آن ارج می گذارید مبارک باد ، به گفته ی دکتر حسن عشایری " باور های درونی انسان با زبان مادری پردازش می شود " این عصب شناس هم چنان می گوید " بسیاری از عواطف آدمی بدون زبان مادری امکان بیان ندارد " .
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 12 13 14 15 16