قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
473 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بی‌صدا از کنارت رد می‌شوم.
آن‌گونه که هیچ پرنده‌یی از ترسِ شرفه‌ی پایم برشاخِ درختی شوکه نشود،
و هیچ سگِ ول‌گردی
حضورم را مزاحمتی نپندارد.
آدم؛ یعنی آن‌که:
آرامشِ انسان و سگ و پرنده را برهم نزند...
"جاویدفرهاد"
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نگاهِ متفاوت
"دامنِ هرگل مگیر و گردِ هرخاری مگرد
طالبِ حُسنِ غریب و معنی بیگانه باش"(صایب)
"نگاه متفاوت"درپی کالبُدشکافی چیستیِ شعراست،ونگاهش درحوزه ی نقدهم متفاوت است؛ این تفاوت بیشتردرزمینه های محتوا، شکل ورویکردهای زبانی نشان داده می شود؛ در نقدِ متفاوت هیچ چهارچوبِ ازپیش تعیین شده برای نقد اثر وجودندارد مگربه رؤیت خودمتن وبرداشت هرمنوتیک ازآنچه که خوانده می شود( البته این برخوردخوانشی ازمتن در دومرحله ی درکی وحسی ازمتن{شعر}شکل می گیرد) تا زوایای پنهان شعر و دگردیسی در آن نشان داده شود.
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
"سارتر"؛ فیلسوفِ نشان‌دهنده
"سارتر" را بسیار دوست دارم. راستش نگاهِ فلسفی به زنده‌گی را از او آموختم.
از دیدِ من"سارتر"، تنها فیلسوفِ نشان‌دهنده است، و برعکسِ دیگر فیلسوفان، نگره هایش را تحمیل نمی‌کند، فقط ظرفیت‌ها و ظرافت‌های نگرشِ فلسفی را در انسان نشان می‌دهد؛ چیزی که در نگرش‌های هرمنوتیکی از متن، مهم پنداشته می‌شود.
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
مهدی نصرت هروی
خط و خال
چندى شده كز دوست نداريم پيامى
بس شام به صبح آمد و بس صبح به شامى
دوشينه اگر ساغرم از باده تهى شد
امروز زساقى طلبم يك، دو، سه جامى
زين كوچه و پس كوچه نگرديد نصيبم
نه جلوهٰ ماهى و نه سنگى سر بامى
از چشم تو راز دل ما ميشود افشا
چون توبه زاهد شكند ماه صيامى
بدنام كنيدم كه ز مستى نهراسيم
در پاى پرى چهرهٰ، خوش لفظ و كلامى
اين مُعجِز عشق است كه از موهبت او
گنج دل محمود شده بذل غلامى
خال و خط تو داد فريب دل "نصرت"
بد مرغك بى حوصله افتاده بدامى
ادامه ... امروز زساقی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
« هفت شهر عشق در ادبیات جهان»
داستان هفت شهر عشق در ادبیات جهان هرجا به گونه ای دیگر حکایت شده و این خود نشان روشنی است که شوق سفر به سوی سیمرغ در نهاد آدمیان نهفته است و هرچه از ادبیات خاور و باختر که دلها را صید کرده و جانها را شیرین افتاده همان است که گوشه ای از سیر ابدی انسان را به سوی آفریدگار جهان که زیبایی و نیکویی و دانایی بی انتهاست بازگو می کند. داستان اودیسه، اثر هومر، به گونه ای اساطیری از تلاش انسان برای بازگشت به موطن اصلی و سختیهای راه و جنگ با دیو ها و شکستن طلسمها و افسونها و هلاک شدن بسیاری از رهروان و رسیدن اندکی حکایت دارد. کمدی الهی دانته نیز همه داستان سیر و سلوک انسان از ژرفای جهنم غفلت به فراخنای بهشت دیدار است و نمایشنامه های شکسپیر نیز همان سه کتاب دوزخ و برزخ و بهشت دانته را به زبانی دیگر بر صحنه آورده است و از همه شیرین تر داستان سیر و سلوک ترسا یا سیر زائر اثر جان بانیان انگلیسی است که زیباترین حکایت تمثیلی از منازل سیر آدمی در ادبیات مسیحی است
بر گرفته از پیشگفتار کتاب «گزیده منطق الطیر» به قلم حسین الهی قمشه ای
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
کی گفته‌ است ترا
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ ‌است
که من،
ز بام خانۀ خود تا به بام همسایه
دو آسمان دگرگونه سال‌ها دیدم
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لطیف ناظمی
تو می روی و غمت عاشــقانه می ماند
کـــنارم این دل پـــر از بهـــانه می ماند
دو بــرگ یاد غمـــین از بلوط چشمانت
به باغ خـــاطره هـــایم نشـــانه می ماند
خدای من که چه درد آور است قصۀ کوچ
پـــرنـــده مـــی رود و آشـــیانه می ماند
Nazemi.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
اهدا به بانونگار کارگرفرد
صدایی به رنگ صدای تو نیست
بجز عشق نامی برای تو نیست
شب و روز تصویر موعود من
در آینه بجز چشمهای تو نیست
دکتر قیصر امین پور
صدایی به رنگ صدای تو.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 12 13 14 15 16
DB Queries: 87 (0.3518s) | CACHE Queries: 43 (0.0026s) | Script Execution Time: 0.392 | Memory usage: 1.39MB | Server Load Average: 0, 0.04, 0.05