قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
509 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نانش بدهید و از ایمانش مپرسید!
گویند: شیخ ابوالحسن خرقانی بر سرِ درِ خانقاه خود نوشته بود: «هر کس که در این سرا درآید، نانش بدهید و از ایمانش مپرسید. چه آن‌کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد».
این، شاید بارزترین نکته‌ی انسان‌مدارانه در نگرش‌های عرفانی است، که معیار سنجشش فقط ارزش انسانی، بدون توجه به‌گرایش‌های دینی‌ست؛ درست برعکسِ نگرش شماری از عارفانِ جوگی‌صفت و قشری‌گرایان غارنشین است که بدون توجه به ارزش‌های ماهوی انسان، هرچیز را در ترازوی باورهای خشکه مقدس شان اندازه‌گیری می‌کنند و برهرکسی هرگونه که دلِ شان خواست، مُهربی‌دینی، بد دینی و بی‌ایمانی می‌زنند.
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بوسه آنگاه قشنگ است که تمرین نشود
بپَری، ماچ کُنی، جیغ کشد، دَر بِروی...
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لحظه‌ای از عشق فروگذاشت نکن!

اگر "خلیلِ پیکرت" را در آتش گذاشتند و " اسماعیلِ جانت" را به قربان‌گاه بردند و حلاّجِ جسمت را بر دار کردند و خاکسترِ تنِ سوخته‌ات را بر دریا پاشیدند، لحظه‌ای از عشق فروگذاشت نکن!
جانِ آگاه همیشه عاشق است؛ با زیبایی هم‌خانه و با شگفتی هم‌کاسه و با روشنی هم‌سایه است:
"وجودِ آدمی از عشق می‌رسد به کمال
گر این کمال نداری، کمالِ نقصان است" {فروغی بسطامی}
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
عرفانِ واقعی؛ یعنی آزاد بودن از قیدِ تعلقات
"عرفان" را از بهرِ "پرخاش‌گری"هایش دوست دارم؛ اما تو جهیاتِ "جوگی‌وار"ی را که بر دامنش پینه زده‌اند، هرگز نمی‌پذیرم. عرفانِ واقعی؛ یعنی آزاد بودن از قیدِ تعلقات؛ به نقل از "رندِ شیراز":
" غلامِ همت آنم که زیرِ چرخِ کبود
ز هرچه رنگِ تعلق پذیرد، آزاد است"
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل:
"به هزار پرده بیدل، زدهانِ بی‌نشانش
سخنی شنیده‌ام من، که کسی ندیده باشد"(بیدل)
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا از جناب سخا
آی نبیره ی هنر!
لب چه گــَزی؟ دگر مَگــَز، داد بزن سخن بگو
نعره بکش که بشکند، وحشت گنگ گفتگو
دیده گُشا ستم ببین، باغ نگر، چمن ببین
هرزه گی زغن ببین، وا اسفا! تفو تفو!
دزد ببین عسس شده، مضحکه دادرس شده
بیم حریم خویش را، رو به کجا کنم؟ بگو
رشته کجا و تارکو؟ چاره ی اعتبار کو ؟
دامن چاک خاک را، با چه کنم کنون رفو ؟
چشمه پر ازعفن نگر، جوی لجن لجن نگر
شوق نمازو... من نگر، وای کجا کنم وضو ؟
آی نبیره ی هنر! خامه منه به زیر سر
پهنه ی گُنگ ما نگر، بال بده به گفتگو
ادامه ... نعره بکش.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
این خط ونشان غزلی زیبا از جناب سخا
اي خاك بربلنديي بالاي پست تان
نفرين برصلابت غرق شكست تان
با مويه هاي داغدلان رقص مي كنند
دربزم هاي هرشبه، چشمان مست تان
ازما قيام ما به شما داده تاج وتخت
برما چه داده است قيام ونشست تان؟!
ما دست هاي مان همه خالي ز دستْرنج
اماكليد گنج خزاين به دست تان
دار وُ ندارما، همه گي سوخت، سوخت، سوخت
درشعله ها شهوت قدرت پرست تان
مارا كه داده ايد فريب، اين خط و نشان
داديد گر فريب ِ خدا، مُزد شست تان!
ماراکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز، این غزلِ"دهقانِ کابلی" مرا دیوانه ساخت...وای، وای... روانت شاد شاعر!
بت‌خانه نشین استم، از کعبه سخن دارم
عیب است مسلمان را، زین کیشی که من دارم
هر هشت بهشت اینجا، در دامنِ یک مست است
کوثر به گدا بخشد، ساقی‌یی که من دارم
تا جان ندهم جانان، هرگز ننماید رُخ
جز مرگ علاجی نیست، این دردی که من دارم
از دود درین صحرا، گیرید سراغم را
من دوزخیِ عشقم، در شعله وطن دارم
هم رندِ همین باغم، هم شیخِ همین صحرا
در مغز نمی‌گنجد، معنی‌یی که من دارم
گر پوشِ مزارم را، از برگِ گیاه سازید
"دهقانِ" همین دشتم، از سبزه کفن دارم
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 11 12 13 14 15