قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل .فارغ نگارستان خوشنویسی پروفیسور میمنه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و افتخار اشتراک در کلاس های خوشنویسی استاد کریم کریمی در مشهد مقدس

مشخصات

موارد دیگر
شاهپور فاخر
537 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(65 کاربر)
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ملک خدا چو چشم حسود تو تنگ نیست/پای غریب-پای من-ای مرد لنگ نیست
ملک خدا چو.jpg 47125775_10210875226835340_2178265433797296128_n.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نجیب بارور
لعل ما مشترک‌ است و دو بدخشان داریم
ما دو جسم‌ایم جدا مانده که یک جان داریم
دور کردند مرا از تو که دشمن باشیم
بعد دیدند به‌هم عشق دوچندان داریم
نه به خط‌های سیاسی و سیاست‌بازی‌ست
در دل کابل اگر مهر به تهران داریم
دخت شیراز گلِ تازه به گیسو زده است
با وجودی که خزان است، بهاران داریم
چشم‌هایش دو بخارا دو سمرقند من اند
از لبانش چقدر قند فراوان داریم
رستم از زابل اگر بار دگر می‌آید
هر کجا پا نهد از شوق سمنگان داریم
در ادب‌گاه سخن با دل ویرانه بیا
تا ببینی که در این سینه چه پنهان داریم
هان مگو خواب و خیال است که من می‌گویم
تا که یادی ز قدیم است، خراسان داریم
عاقبت از "من" و "او" ما به میان می‌آید
روی این امر نه تاکید، که ایمان داریم
ادامه ... چشم هایش.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نا خواسته
ناخواسته.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
داکتر لطیف پدارم
سفر
بس‌که کشتند - و- دریدند چه خون ریز شده‌ست
خنجر فاجعه دیریست، سبک خیز شده‌ست
شاهبازان - و- عقابان همه از دست شدند
جغد این غم‌کده چندی‌ست سحر خیز شده‌ست
تو - و- این آه جگر سوز، کجا خواهی رفت
صبر هم حوصله‌یی داشت، که لبریز شده‌ست
خود خراسانی – و – خورشیدی – و – آوای درخش
باز کوه - و- کمرت مسخر چنگیز شده‌ست
" تو سفر کردی - و - خوبان همه گیسو کندند"
دل سر گشته‌ی ما راهی تبریز شده‌ست
راه صعب است، نفس سوز - و- نفس‌گیر ولی
در افق روزنه‌ای وسوسه انگیز شده‌ست
ادامه ... صبر هم.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
رنگ با هم بودن ما رنگ سبز زنگیست
رنگ با هم بودن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لب خشکیده من سخت ترک دیده بیا /که ز گلبوسه ی تو خواهش مرهم دارد
لب خشکیده من.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
برای آن که به شب زخم چشم کس نرسد/به یک صدا همگی ان یکاد میخوانند لطیف ناظمی
برای انکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لطفن خبر دهید درختان باغ را /دوران قلع و قمع تبرزن گذشته است
دوران قلع.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15