قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من چه کسم؟ من چه کسم؟ من که بسی وسوسه مندم گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم..

مشخصات

موارد دیگر
انتظار
370 پست

دنبال‌کنندگان

93906-1335561200-entezar.bmp
DB Queries: 8 (0.0142s) | CACHE Queries: 16 (0.0184s) | Script Execution Time: 0.037 | Memory usage: 1.72MB | Server Load Average: 0.19, 0.14, 0.1