قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من چه کسم؟ من چه کسم؟ من که بسی وسوسه مندم گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم..

مشخصات

موارد دیگر
انتظار
370 پست

دنبال‌کنندگان

93906-1335561200-entezar.bmp
DB Queries: 15 (0.0025s) | CACHE Queries: 26 (0.0008s) | Script Execution Time: 0.018 | Memory usage: 0.93MB | Server Load Average: 0.09, 0.11, 0.11