قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
اسماعيل سعادتي
328 پست
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
هنر
1322260245481788_large.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 13:34 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
این هم قلمی دیگر از حقیر البته با عذر خواهی از دو ستان که نقاشی گذاشتم
tn.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 12:03 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
قلم من روی بوم البته آستر است
IMG_0178.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 12:00 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
خط خودم اتود زدم برا طرحی
Image1736.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 11:58 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
خط خودم حسبالتمرین نوشتم
Image1782.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 11:55 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
هنر
1258859755.jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 11:53 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
هنر
234f (7).jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 11:52 ·
اسماعيل سعادتي
اسماعيل سعادتي
هنر
234f (1).jpg
دیدگاه · 1390/12/24 - 11:51 ·
صفحات: 9 10 11 12 13