قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
محمد مهدی
39 پست
مرد
محمد مهدی
محمد مهدی
اعضای محترم شورای عالی منتخب از تهران:

1.استاد جواد بختیاری 201 رای
2.استاد سیده صغری حسینی 148 رای
3.استاد رسول مرادی 104 رای

4. استاد الهه خاتمی 104 رای

تعداد آرای مابقی شرکت کنندگان از تهران برای حضور در شورا :
5.استاد مجتبی سبزه 89 رای
6.استاد حسن حسین نژاد 59 رای
7.استاد محمد صادق احد پور 47 رای
8.استاد رضا رینه ای 32 رای
9.استاد علی گنجی 28 رای
10. استاد احمد اریا منش 25 رای

اعضای محترم شورای عالی منتخب از شهرستانها :

11.استاد علی‎اشرف صندوق‎ آبادی با ۱۷۵ رای از ایلام

12.استاد عباسعلی صحافی مقدم با ۱۴۴ رای از مشهد

13.استاد حیدر موسوی با ۱۱۴ رای از قزوین

14. استاد رضا زدوار با ۱۰۹ رای از اهواز

15.استاد یادگار خیام با ۹۷ رای از مریوان

16.استاد مجید چیزفهم دانشمندیان با ۷۶ رای از شیراز

واساتید مهدی فروزنده، فتاح‎زاده و علی فرزانه به عنوان عضو علی‎البدل

تعداد آرای ما بقی شرکت کنندگان از شهرستانها برای حضور در شورا:
17.استاد مهدی فروزنده 65 رای
18. اقای ولی فتاح زاده 65 رای
19. استاد علی فرزانه 59 رای
20. استاد محمد امین بی نیاز 52 رای
21. استاد علی پیران 51 رای
22.ع
ادامه ... ط21.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
سروده ای بسیار زیبا( در قالب چهار پاره) از خوشنویس برجسته و شاعر نامی ایلام اسـتاد محمد پیرانی ، که برای استاد امیرخانی بزرگ سروده شده و در دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان خوانده شد:
واژه هــا بــی قــرار و مــشتـاق اند
تا به خط تو جـــــــاودانـه شونـــد
شادمان اند از اینــکه بــا قلــمـت
ثبــت در دفتـــر زمــانـه شــــونــد
*****
تـویی آن کس که رنـج هـایـش را
بـا "صـریـر" قــــلم ، روایــت کــرد
آن که عمـــری تمــام ، درهمه حال
حـر مـت عشـق را رعـایـت کـــرد
*****
گوشه ی هر سیاه مــشقـی را
پی نـا گفتــه هـا ت مـی گـردم
لا بـه لای ســطـــور راز آلـــود
در پـی ردّ پــات مــی گــردم
*****
هر کسی،خود به شیوه و سبکی
کاشــف گوهــر معـــانـی شــد
عدّه و مــدّعی، فـــراوان بــــود ،
یک تن امّا "امیـــرخانی" شـــد
*****
"راز خط" را بـه شیــوه ای تـازه
باشگـفـت آوریّ و تــردستـی
دسـت هـــای بـهـــار آور تـــــو
نـقـش زد بـر "صحیفه ی هستی"
*****
واژه ها ، بی قــرار مـی چـرخنـــد
بــر مـــدار غـــریـــب حیـــرانــــی
مـشـق کن ! تـا غبــار عــادت را
از تـن واژه هـــا بیـفــشـــانــــی
*
ادامه ... IMG_9657.JPG
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
اثری از استاد صندوق آبادی یا قلم کتیبه
استاد صندوق آبادی 1393.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
اثری از استاد علی اشرف صندوق آبادی
_MG_82722211111111111.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
اثری زیبا از استاد مهدی منصوری
102.jpg estand mm-1.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
سری بصحبت بیچارگان فرود آر (سعدی)
1111111.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
سعدی شیرازی
دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید/به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند
وآنکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش/ همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند

سیاه مشقی نفیس از
استاد صندوق آبادی
سياه مشق8.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
محمد مهدی
محمد مهدی
" حضرت سعدی"
که بر گذشت که بوی عبیر می آید / که می رود که چنین دلپذیر می آید

دو اثر وزین از اسـتاد علی اشـرف صنـدوق آبادی
222.jpg 111.jpg
به کام اهل هـنـر روزگار باید و نیست!
صفحات: 1 2 3 4 5