قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
https://t.me/borhani_59 سید محمد برهانی borhani59@gmail.com

مشخصات

موارد دیگر
برهانی
1227 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(168 کاربر)

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.

DB Queries: 28 (0.0084s) | CACHE Queries: 64 (0.007s) | Script Execution Time: 0.038 | Memory usage: 1.26MB | Server Load Average: 0.09, 0.04, 0.05