قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سید محمد برهانی

مشخصات

موارد دیگر
برهانی
1212 پست

دنبال‌کنندگان

(166 کاربر)
برهانی
برهانی
گل محبوب محمد، حسین {-35-}

ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة *
mesbaah.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار، نه آن می کند که بتوان گفت *
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتی است که از روزگار هجران گفت ...
16 04 04 10 32 11.jpg 16 04 04 10 31 08.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
قربان روی حضرت ساقی
16 04 04 10 32 50.jpg 16 04 04 10 48 54.jpg 16 04 04 10 51 18.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت صاحب
ربّ
484 (2).jpg 476 (14).jpg 477_2_ (15).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
پناه بر خدا
480 (9).jpg 480 (18).jpg 480 (15).jpg 480 (23).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
قل اعوذ برب الناس
یا قاضی الحاجات
دل بر
نکنم عاشقی چکار کنم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله
474 (1).jpg 493 (15).jpg 476 (1).jpg 476 (5).jpg 477_2_ (20).jpg 477_2_ (17).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
نوروز جهان عطر گل فاطمه دارد {-35-}

یا صاحب الزمان
ya saheb.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
یا قاضی الحاجات
16 03 14 12 04 14.jpg 16 03 14 12 00 36.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
صفحات: 7 8 9 10 11
DB Queries: 73 (0.5182s) | CACHE Queries: 34 (0.0021s) | Script Execution Time: 0.561 | Memory usage: 2.57MB | Server Load Average: 0.17, 0.23, 0.36