قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سید محمد برهانی

مشخصات

موارد دیگر
برهانی
1212 پست

دنبال‌کنندگان

(166 کاربر)
برهانی
برهانی
ساقی
saghi_2.jpg saghi_1.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
... اين بند را جدای همه روی نيزه ساخت
خورشيد سر بريده غروبي نمي‌شناخت *
بر اوج نيزه گرم طلوعي دوباره بود
او كهكشان روشن هفده ستاره بود ...
khorshid (2).jpg khorshid (6).jpg khorshid (5).jpg khorshid (4).jpg khorshid (3).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
وای علی اکبرم
نور دو دیدهء ترم
waay-ali-e-akbaram.png
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
حی علی البکاء
bokaaaaa.png bokaaaaa (1).jpg bokaaaaa (2).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
کشتی نجات
nejaat (1).jpg nejaat (2).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
قربان روی حضرت ساقی
ghorbane saghi (1).jpg ghorbane saghi (3).jpg ghorbane saghi (4).jpg ghorbane saghi (6).jpg ghorbane saghi (9).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
زیارت عاشورا
مصحف دلدادگی
سلام بر آن گونه های خاک آلود
ziarat aashooraa (4)s.jpg ziarat aashooraa (5)s.jpg moshaf e deldadegi_s.jpg goonehaye khaakalood (2) s.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
دلم را ای امیر عشق دریاب..
که این ویرانه آباد تو باشد. . .
amir_e_eshgh (1).jpg amir_e_eshgh (2).jpg amir_e_eshgh (3).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
صفحات: 13 14 15 16 17
DB Queries: 69 (0.3169s) | CACHE Queries: 39 (0.0022s) | Script Execution Time: 0.357 | Memory usage: 2.56MB | Server Load Average: 0.16, 0.23, 0.36