قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سید محمد برهانی

مشخصات

موارد دیگر
برهانی
1212 پست

دنبال‌کنندگان

(166 کاربر)
برهانی
برهانی
دلم هوای تو کرده، بگو چکارکنم ...
464 (3).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
لبیک یا حسین
Labbaik.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
گلی گم کرده ام
449_119.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
لفظ جلاله
450_070.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
/ من و دل گر فدا شدیم چه باک
/ بعد از تو خاک بر سر دنیا
/ غرض اندرمیان سلامت اوست
fada (1).jpg khaak (2).jpg gharaz (3).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
و قبره فی قلوب من والاه
gholoob (1).jpg gholoob (4).jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
خدا داند که من طاقت ندارم ..
450_034.jpg 450_035.jpg 450_036.jpg 450_021.jpg 450_017.jpg 450_041.jpg 450_026.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
فیض دو سرا اشاره ماست
مستی ز ته پیاله ماست ...
449_123.jpg 449_124.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
صفحات: 10 11 12 13 14
DB Queries: 70 (0.3866s) | CACHE Queries: 40 (0.0029s) | Script Execution Time: 0.432 | Memory usage: 2.58MB | Server Load Average: 0.24, 0.25, 0.36