قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سید محمد برهانی

مشخصات

موارد دیگر
برهانی
1208 پست

دنبال‌کنندگان

(164 کاربر)
برهانی
برهانی
در دو عالم شعار ما زهراست..
dar_do_aalam (4).png dar_do_aalam (5).png dar_do_aalam (6).png dar_do_aalam (7).png
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
.. یا علی گوی و از زمین برخیز ..
121.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
.. مگر شکسته شانه ات ..
magar.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
.
fatemeh.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
ذره در کوی تو دریاست ... اباعبدالله
16 01 28 19 45 36.png
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
.
besmellah.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
مشق
3.jpg 4.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
برهانی
برهانی
مشق
1.jpg 2.jpg
ای در دلم نشسته! از تو کجا گریزم؟
صفحات: 8 9 10 11 12
DB Queries: 95 (0.4455s) | CACHE Queries: 35 (0.0022s) | Script Execution Time: 0.494 | Memory usage: 2.57MB | Server Load Average: 0.31, 0.24, 0.15