قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید" مبادا که ترک بر دارد چینی نازک تنهایی من

مشخصات

موارد دیگر
تینا پاکرو
27 پست
زن
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سطر منتشر نشده ای از مرحوم میرزا کاظم (مجموعه خصوصی) -2
سطر منتشر نشده ای از مرحوم میرزا کاظم (مجموعه خصوصی).2.jpg
2 دیدگاه · 1390/11/6 - 01:41 در قدما ·
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سطر منتشر نشده ای از مرحوم میرزا کاظم (مجموعه خصوصی)
سطر منتشر نشده ای از مرحوم میرزا کاظم (مجموعه خصوصی).jpg
دیدگاه · 1390/11/6 - 01:17 در قدما ·
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سیاه مشق مرحوم فتحعلی حجاب
سیاه مشق نستعلیق - مرحوم فتحعلی حجاب(؟) - مرقعات کتابخانه مجلس.jpg
1 دیدگاه · 1390/11/6 - 01:11 در قدما ·
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سیاه مشق مرحوم میر حسین ترک
سیاه مشق نستعلیق - مرحوم میر حسین ترک(خوشنویس).jpg
1 دیدگاه · 1390/11/6 - 01:04 در قدما ·
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سلام به همه دوستای عزیزم سیاه مشق منتشر نشده ای از مرحوم میرعماد
سیاه مشق منتشر نشده ای از مرحوم میرعماد(ره).jpg
تینا پاکرو
تینا پاکرو
استاد غلامحسین امیرخانی
r800.jpg
تینا پاکرو
تینا پاکرو
استاد غلامحسین امیرخانی
o4a8.jpg
تینا پاکرو
تینا پاکرو
سیاه مشق-استاد غلامحسین امیرخانی
d (79) copy.jpg
صفحات: 1 2 3 4