قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق هستم بعد از اتمام تحصیلاتم به سراغ فراگیری هنر نقاشی رفتم. سال 88 شروع به خوشنویسی تحریری کردم از سال 89 خوشنویسی با قلم نی رو زیر نظر سرکار خانم سهیلا احمدی شروع کردم و هم اکنون دوره ممتاز هستم که موفق به اخذ کتابت ممتاز شدم . از آن پس با مباحث تئوری خانم احمدی به اثار قدما روی آوردم بوپژ اثار میر عماد و در حال مشق نظری و عملی در این سبک و سیاق هستم .

مشخصات

موارد دیگر
روشنک بقایی
8 پست
زن
روشنک بقایی
روشنک بقایی
گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر
2012-05-30-190_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
با قلم میگویم (شعری از فریدون مشیری)
2012-05-28-189_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
یاس در هرجا نوید آشتی ست
Scanned at 2011-12-01 12-34 ب.ظ_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
مسلم کسی را بود روزه داشت
2012-05-27-186_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
یا رب به قناعتم توانگر گردان
2012-05-27-185_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی
2012-05-27-184_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
ای قد تو سرو نازپرور
2012-05-27-183_1.jpg
روشنک بقایی
روشنک بقایی
دی شانه زد
2012-05-04-107_2.jpg