قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
https://telegram.me/mjarzideh

مشخصات

موارد دیگر
محمد جواد ارزیده
23 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
چلیپایی زیبا از استاد اسدی
IMG_20160127_110032.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
اثر استاد اسدی
IMG_20160515_115542.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
حمد بسیار زیبای میرعماد
mir.jpg
2 دیدگاه · 1397/08/2 - 12:23 در قدما ·
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
حمد بسیار زیبا اثر استاد اسدی
IMG_20161221_154738.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
قطعه ای از استاد اسدی
IMG_20170803_113656.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
استاد اسدی عزیز
IMG_20170308_140949.jpg IMG_20170308_140952.jpg IMG_20170415_232124.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
به قلم استاد اسدی
IMG_20160412_212623.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
قطعه ای زیبا از استاد امیرخانی
DSC01107.jpg
صفحات: 1 2 3