قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
https://telegram.me/mjarzideh

مشخصات

موارد دیگر
محمد جواد ارزیده
30 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
اثر استاد اسدی
IMG_20170925_180853.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
چلیپایی زیبا از استاد اسدی
سال تحریر 1384
IMG_20170607_172827.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
دو سطری زیبا از استاد اسدی
سال تحریر 1385
asadi_9.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
دو چلیپای بسیار زیبا از استاد اسدی
۲۰۱۸۱۱۰۶_۱۶۳۲۳۶~01.jpg ۲۰۱۸۱۱۰۶_۱۶۳۲۵۲~01.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
دو صفحه کتابت به قلم توانای استاد اسدی
از کتاب مثنوی مولوی
سال کتابت : 1378
( البته این مثنوی که استاد آن را کتابت کرده اند هنوز چاپ نشده است )
IMG_20181122_201914_807~01.jpg IMG_20181122_201917_494~01.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
استاد اسدی و استاد اخوین
IMG_20181112_111427_180~01.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
اثری از استاد اسدی
IMG_20160515_115442.jpg
محمد جواد ارزیده
محمد جواد ارزیده
چلیپایی زیبا از استاد اسدی
IMG_20160127_110032.jpg
صفحات: 1 2 3 4