قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در همه دير مغان نيست چو من شيدايي خرقه جايي گــــــرو باده و دفـــــتر جايي دل كه آيينه صافـــــي است غبــاري دارد وز خدا مي طلبـــــم صحبت روشـن رايي

مشخصات

موارد دیگر
عارف و شیدا
3 پست
مرد

برچسب ‌های شخصی

عارف و شیدا
عارف و شیدا
یک اثر قدیمی : شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی غنیمتست در این دم که دوستان بینی لک الحمد یا ذاالجود والمجد والعلی
181_52_2B.jpg
عارف و شیدا
عارف و شیدا
فرصت غنیمت است دوستان درین چمن....
181_52_1B.jpg
عارف و شیدا
عارف و شیدا
در همه دير مغان نيست چو من شيدايي................