قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مهدی ابراهیمی ، متولد 1356 شهرری ، کارشناس ریاضی ، ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ،متاهل

مشخصات

موارد دیگر
مهدی ابراهیمی
24 پست
مرد
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
چنوصعحه از کتاب قلم اندازهای عاشقانه
2015-06-30 18.17.32.jpg 2015-06-30 18.19.24.jpg 2015-06-30 18.18.40.jpg 2015-06-30 18.19.00.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
کتاب قلم اندازهای عاشقانه استاد امیر خانی که شامل 1000 سرمشق از ایشون همراه با توضیحاتی در مورد شیوه نوشتاری ایشون ببازار آمد . دوستان اگر مایل بودند انجمن شهرری می تواند بریشان تهیه کند
2015-06-28 19.42.27.jpg 2015-06-28 19.43.37.jpg 2015-06-28 19.43.13.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
مشتاق شنیدن نظرات صادقانه شما دوستان
2015-05-12 23.37.32.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان هستم
2015-03-15 20.40.18.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
چند دقیقه قبل توی مدرسه نوشتم .مشتاق شنیدن نظرات دوستان
2015-06-09 10.40.00.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
دوتاکار یکی به سبک عمادالکتاب که قبلا می نوشتم و یکی به سبک میر عماد و مشق از روی کار ایشون
2015-05-14 19.09.47.jpg 2015-05-14 19.07.36.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
مشتاق شنیدن نظرات دوستان . با تشکر
2015-03-15 20.40.43.jpg
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
تهران ، دی ماه 92 ساعت 6:45 صبح با گوشی
Recoverd_jpg_file(15).jpg
صفحات: 1 2 3