قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
علی
4 پست

دنبال‌کنندگان

علی
علی
نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی که امشب می بارد.... و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم ...
دیدگاه · 1391/05/20 - 20:00 ·
علی
علی
یاد من باشد که فــردا دم صبح !!! به نسیم از سر مهــر سلامی بدهم . و به انگشــت نخی خواهم بست که فراموش نگردد فــــــردا , با همه تلخی و نـــاکامی ها !!!
دیدگاه · 1391/04/20 - 18:37 ·
علی
علی
راحت نوشتیم بابا نان داد بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه جوانیش را داد .{-47-}
علی
علی
بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما "هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما"