قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لیسانس مدیریت و دارای مدرک عالی انجمن

مشخصات

موارد دیگر
محمد ابراهیم عباسی وزین
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

محمد ابراهیم عباسی وزین
محمد ابراهیم عباسی وزین
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر-این کار رو تقریبا یک سال پیش نوشتم
IMG_1141.JPG
محمد ابراهیم عباسی وزین
محمد ابراهیم عباسی وزین
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر / کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد