قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لیسانس مدیریت و دارای مدرک عالی انجمن

مشخصات

موارد دیگر
محمد ابراهیم عباسی وزین
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

محمد ابراهیم عباسی وزین
محمد ابراهیم عباسی وزین
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر-این کار رو تقریبا یک سال پیش نوشتم
IMG_1141.JPG
محمد ابراهیم عباسی وزین
محمد ابراهیم عباسی وزین
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر / کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد
DB Queries: 31 (0.1401s) | CACHE Queries: 26 (0.0023s) | Script Execution Time: 0.175 | Memory usage: 1.11MB | Server Load Average: 0.56, 0.25, 0.12