قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
577 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
لیوان چوبی ساخته شده با چوب درخت آزاد
267.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو
266.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب ون(زبان گنجشک)
47.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو،تقدیم به همه دوستان هنرمند
144.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
قاشق بزرگ (ملاقه) ساخته شده با چوب توت سفید ،تقدیم به دوستان گلم
48.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصر من الله و فتح قریب
naskhm89.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم
naskhm88.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
با تن آسایی تحصیل علم ممکن نیست.رسول اکرم(ص)
naskhm87.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15