قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
606 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(44 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:سخنی از امام علی (ع)
27.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سه اثر زیبا به خط ثلث استاد سید محمد شوقی افندی (ره)
337.jpg 338.jpg 340.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم استاد محمد شوقی افندی(ره)
334.jpg 335.jpg 336.jpg 332.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم استاد محمد شوقی افندی(ره)
67.jpg 330.jpg 58.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم فهمی
72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:سخنی از امام علی (ع)
26.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم ناصح
50.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم جودت
67.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15