قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
577 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مانع شما از پذیرش پند و اندرز خود خواهی است.امام حسن مجتبی(ع)ازروضه بحار
naskhm46.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نعمتها با ستمکاری از بین می روند.امام علی(ع)از غررالحکم
411.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بخشی از دعای کمیل:به خط نسخ پخته،خوشنویس نا معلوم
naskhm45.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خردمند آنکس باشد که زبانش را در بند کشد.امام علی(ع)از نهج البلاغه
422.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسالت و سستی به دین و دنیای آدمی زیان می رساند.امام محمد باقر(ع)از تحف العقول
naskhm41.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خشم بر زیر دستان گرفتن،پستی است.امام علی النقی(ع)از روضه بحار
499.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آنچه را خوردی از بین می رود،و آنچه را خوراندی، باقی می ماند.امام علی(ع)از نهج البلاغه
naskhm43.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین گناهان،دوستی دنیا است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm42.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11