قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطر نستعلیق:استاد میرزا غلامرضا اصفهانی(ره)
gholamreza30.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سه سطری نستعلیق:استاد میر حسین خوشنویس باشی(ره)
mir hosaen.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نستعلیق:استاد میرزا اسدالله شیرازی(ره)
asadolla.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:رنگینه نویسی استاد محمد شفیع تبریزی(ره)
53.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
قطعه خط:نستعلیق گلزار،مصرعی از غزل حافظ:منبعش خاک ره خلوت درویشانست
golzar.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ریحان:کاتب نا معلوم
Rayhan.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نوعی خط نسخ که در هندوستان متداول بود و به خط بیهاری یا بهاری معروف است.
bihari.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطر نستعلیق:استاد میرزا کاظم تهرانی(ره)
16m.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11