قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
618 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سیاه مشق:استاد میرزا غلامرضا اصفهانی(ره)
gholamreza28.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ استاد محمد شفیع ارسنجانی(ره)
arsangani1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ :استاد میرزا احمد نیریزی(ره)
166.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوراک هر کس کم باشد،فکر و اندیشه اش روشن است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm84.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کمترین مردم از حیث قیمت و ارزش کسانی هستند که علمشان از دیگران کمتر است.امام علی(ع)از ذره البیضاء
naskhm83.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
علی علیه السلام فرموده: «هیچکس لذت ایمان را درک نمی کند مگر وقتی که دروغ را به کلی ترک گوید خواه شوخی یا جدی.»از اصول کافی
naskhm74.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست.امام علی(ع)حکمت 81 نهج البلاغه
naskhm82.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11