قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نمونه قاشق ظریف چوبی ساخته حقیر
414.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو.دو روز روی این اثر کار نمودم
41.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث استاد عثمان
p9.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث استاد دیلماز
p8.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
لیوان چوبی ساخته شده با چوب درخت آزاد
267.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو
266.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب ون(زبان گنجشک)
47.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو،تقدیم به همه دوستان هنرمند
144.jpg
صفحات: 5 6 7 8 9