قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ پرتو (ره)
41.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم عزت
p5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم راسم
p4.JPG
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
3549.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
654.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به قلم استاد داود
2022.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به قلم استا محمد بدوی
2020.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8