قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
627 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن:چوب گردو
70.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
قاشق و چنگال چوبی
71.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:عادلترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.امام علی(ع)
scan0015.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:علیکم بحسن الخط...
scan0013.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:مهمان را گرامی بدارید،اگرچه کافر باشد.(منظور کافر غیر حربی می باشد)رسول اکرم(ص)
13.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:تواضع و فروتنی زینت علم است.رسول اکرم(ص)
scan0010.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ پرتو (ره)
41.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم عزت
p5.jpg
صفحات: 3 4 5 6 7