قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
627 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم سامی
471.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم کامل
213.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:در هر چیزی که چشمانت می بیند، موعظه و عبرتی است.امام موسی کاظم (ع)
scan0007.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم شفیق،حقی و نظیف
364.jpg 365.jpg 369.jpg 381.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بدون رقم
394.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم عبدالرحمن
287.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم استاد سید محمد شوقی افندی (ره)
341.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم عزت
37.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5