قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
618 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین گناهان،دوستی دنیا است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm42.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صفحه ای از دعای کمیل:به خط نسخ پخته، خوشنویس نا معلوم
komeil1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس بیهوده گویی بر او چیره شود،عقلش تباه گردد.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm40.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
محمد
naskhm39.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نادانی در انسان زیانش از خوره در بدن بیشتر است.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm37.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مدارا کردن مردم با یکدیگر از بهترین اعمال است.امام علی(ع)از غررالحکم
482.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
همنشین بد مانند پاره ایست از آتش.امام علی(ع)
naskhm36.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
گواراترین زندگی دور افکندن تکلف است.امام علی(ع)
naskhm35.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17