قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
593 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ستمگران و یارانشان در آتشند.رسول گرامی اسلام(ص)
455.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین مصیبت ها نادانی است.امام علی(ع)
naskhm12.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ به رقم استاد محمد ابراهیم قمی(ره)
ghomi4.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد میرزا اسدالله شیرازی(ره)
asadolla1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطر نستعلیق:اثر استاد میرزا کاظم تهرانی(ره)
mirza kazem1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر شخصی به اندازه دانش اوست.امام علی(ع)
122.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فهم و فراست نشانه دانش است.امام علی (ع)
naskhm10.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:از سخنان گهربار امام علی (ع)
naskhm9.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17