قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
577 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط شکسته :استاد مجتبی ملک زاده
malakzade1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:به رقم محمد هاشم اصفهانی(ره)
mohammad hasham1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ریحان به رقم:حاجی مقصود شریف تبریزی
reyhan1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:استاد میرزا احمد نیریزی(ره)
neirizi2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت نستعلیق:به رقم استاد میرزا احمد نیریزی(ره)
neirizi1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ به رقم استاد محمد ابراهیم قمی(ره)
ghomi3.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم میرزا زین العابدین(ملک الخطاطین)روزنامه شرافت
malekolkhatatein1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد کیخسرو خروش
khorosh4.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17