قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
577 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم استاد محمد سلحشور
salahshor2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط شکسته :استاد مجتبی ملک زاده
malakzade2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطرنستعلیق:به قلم میر عمادالحسنی(ره)
miremad5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ زین العابدین اصفهانی(ره)
ashraf1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:وصال شیرازی(ره)
vesal5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ زیبا:بدون رقم
naskhn2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
استاد عباس اخوین
akhevein2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:اثر استاد کیخسرو خروش
khorosh5.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16