قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
593 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نتیجه دانش،خداشناسی است.امام علی(ع)
naskhm26.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خویشاوندی را پیوند ده،اگر چه با یک خوراک آب باشد.امام رضا(ع)
299.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوشا بحال آنکس که نگهدارنده ی طاعت پروردگار است.امام علی(ع)
naskhm25.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصف عقل آدمی اظهار دوستی و محبت نسبت به عموم مردم است.امام رضا(ع)
477.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چند سخن از حضرت رسول اکرم(ص)به خط نسخ حقیر
18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
میان دو مرد منشینید مگر با اجازه آنها.رسول اکرم(ص)
naskhm15.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد میرزا اسدالله شیرازی(ره)
asadolla2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آهستگی در کردار،انسان را از لغزش باز می دارد.امام علی(ع)
naskhm13.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16