قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ گناهی بالاتر از گناه شخص دارائی نیست که شخص فقیر را مانع گردد و چیزی به وی ندهد.امام علی(ع)از طرائف الحکم
naskhm66.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یاد دوستان خدا رحمت بارست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm65.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm64.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس عمل زشت دیگری را در دهنها اندازد،گویی خود کننده آن کار است.رسول اکرم(ص)از روضه بحار
naskhm63.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دنیا دوستی سر آمد تمام خطاها است.رسول اکرم(ص)از مجموعه ورام
naskhm62.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
میان دو نفر منشینید مگر با اجازه آنها.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm61.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
زنهار بگناه رضا مده که این،از انجام گناه بدتر است.امام سجاد(ع)از روضه بحار
naskhm60.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از ناموس مردم چشم بپوشید تا دیگران از زنان شما چشم بپوشند.امام صادق(ع)از روضه بحار
naskhm59.jpg
صفحات: 11 12 13 14 15