قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
593 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین گفتار سخن راست است.امام علی(ع)
naskhm34.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نهایت دانش ،داشتن آرامش باطنی و بردباری است.امام علی(ع)
naskhm33.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دانشمند امین خدا در زمین است.رسول اکرم(ص)
naskhm32.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اندیشه،انسانی را بسوی راه راست رهبری می کند.امام علی(ع)
naskhm31.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
منم بازمانده ی (حجتهای) خدا در زمین.امام مهدی(عج)
366.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
پر اجرترین عبادت آنست که پنهانی باشد.رسول اکرم(ص)
naskhm30.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
زینت زنان عفت آنهاست.رسول اکرم(ص)
naskhm28.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دانشمند با دیده ی دل و خاطر نگاه می کند و می بیند.امام علی(ع)
naskhm27.jpg
صفحات: 11 12 13 14 15