قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط شکسته نستعلیق:استاد میرزا غلامرضا اصفهانی(ره)
gholamreza29.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطر نستعلیق:استاد میرزا غلامرضا اصفهانی(ره)
15.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ استاد محمد شفیع ارسنجانی(ره)
arsanjani2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سیاه مشق:استاد میرزا غلامرضا اصفهانی(ره)
gholamreza28.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ استاد محمد شفیع ارسنجانی(ره)
arsangani1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ :استاد میرزا احمد نیریزی(ره)
166.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوراک هر کس کم باشد،فکر و اندیشه اش روشن است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm84.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12