قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
618 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هرگز با انسان بی مبالات دوستی مکن و سر خود را بر وی فاش منما.امام محمد باقر(ع)از روضه بحار
naskhm80.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شجاعترین مردم کسی است که بر هوس خویش تسلط یابد.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm81.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسیکه با نادانی دوست باشد،پیوسته در عذابست.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm78.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دوستان مورد اعتماد برای یکدیگر اندوخته ای ارزنده اند.امام محمد تقی(ع)از کتاب چهل سخن
naskhm766.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکویی کردن در غیر جای خود ستم کردنست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm77.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از بی بنیادان وفاداری خواستن نارواست.امام علی(ع) از رسائل ثعالبی
naskhm75.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روی از ناپستد بگردان تا بزرگ شوی.امام علی(ع)از رسائل ثعالبی
naskhm72.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12