قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
604 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم عزت
37.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تابلوی چوبی برش لیزری از خط ثلث استاد حامد(ره) توسط یکی از هنرمندان ترکیه
142.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم فهمی
72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:سخنی از امام علی (ع)
26.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم ناصح
50.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم جودت
67.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم مصباح
56.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا از استاد حامد
42.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15