قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خوشنویسی را از دوران دبیرستان شروع کردم و در سال 78 پس از یکدوره شرکت در کلاسهای استاد مختارزاده موفق شدم در نستعلیق از ممتاز ودرکتابت از عالی قبول شوم بعد از این همه سال با آشنایی با سایت کلک خیال دوباره شروع به تمرین کردم تاانشالله بکمک اساتید عضو این سایت مدرک ممتاز بگیرم

مشخصات

موارد دیگر
روحانی
71 پست
مرد
روحانی
روحانی
با سلام
بنده هم ایضا بعد از مدتها دوری از تمرین نوشتم و اتفاقا با مضمون انتخابی جناب آقای اعتمادیان همخوانی دارد. ایراداتش را به بزرگواری ببخشید
Picture 025.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام
مصرعی از حضرت حافظ
امیدوارم قابل تحمل باشد البته یک افکت اعمال کردم روی آن
Copy of Copy of Picture 018.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام
مشق امروز صبح جمعه روی کاغذی که تازه خریدم.
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب.......که حیف باشد ازو غیر او تمنایی
قلم 5 میلی متر اسکن شده با 300 DPI
امیدوارم قابل تحمل و قابل نقد باشد
Copy of Picture 017.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام
مشق امشب با قلم 5 میلی متری و اسکن 300 DPI
امیدوارم قابل تحمل باشد.
Copy of Picture 016.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
باسلام
تمرین سطرنویسی بااستفاده از تک مصراع هایی از حضرت حافظ
باقلم 4 میلی متر و اسکن با وضوح DPI 300
منتظر راهنماییها و پیشنهادات مشفقانه اساتید و دوستان هستم
Copy of Picture 015.jpg Copy (2) of Picture 015.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام به تمامی اساتید بزرگوار و اعضای محترم
سطرنویسی با قلم 4 میل متر که با وضوح 300 DPI اسکن شده است
منتظر نظرات و پیشنهادات و راهنماییهای بزرگواران هستم. ضمنا ببخشید که با ارسالهای زیادم وقت شریف شما را می گیرم.
Copy of Picture 014.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام
حدیثی از پیامبر اکرم: پیوند با خویشان حساب (قیامت) را سبک و آسان نموده و از مرگ بد نگاه میدارد.
Copy of Picture 012.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
روحانی
روحانی
با سلام
مشقی ناقابل تقدیم به دوستان من باب تبریک این روز بزرگ و با این ارزو که اخلاق و منش این اسوه بزرگ بشریت را سرلوحه زندگیمان قرار دهیم
Copy of Picture 011.jpg
زخضر این نکته نادر شنیدم........که بحر از موج خود دیرینه تر نیست
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9