قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
سلام به همه
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلااااااام
عید همممتون مباارک
خوشبحال همتون که استفاده کردید ازین ماه و استفاده بنظرم صرفا روزه گرفتن و.. نیست.......خوشبحالتون
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام به همممه
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
(بعداز یه مدت که برام امکان نبود خدمت برسم و باز چندروزیست این توفیق حاصل شده سری بزنم)چون تابحال چندبار از سوی چندنفر از کاربرای محترم چه بصورت پیام خصوصی چه داخل دیدگاهها و... مورد خطاب یا عتاب یا لطف قرار گرفتم که فقط سلام نکن و خط هم بفرست; دیروز سعی کردم خطی بنویسم و ارسال کنم به ناچار ارسال میکنم ببخشید
kmkl;ml11.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 2 3 4 5 6