قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دانشجوي رياضي محض دانشگاه گیلان داراي مدرك ممتازازانجمن خوشنويسان درحال حاضرهنرجوی فوق ممتاز شکسته،نزداستادملک زاده هستم فعالیتهای دیگرهنری:آماتورسفالگری وکارروی سفال،آماتورسنتور...

مشخصات

موارد دیگر
ثريامحمدي
57 پست
زن
ثريامحمدي
ثريامحمدي
چهارمین کار
4.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
سومین کار
3.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
دومین کارتقلیدی
2.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
4تا کارتقلیدی که ازروخط استادملک زاده نوشتم...
1.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
قومی متفکرند اندر ره دین ،قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی ،کای بیخبران راه نه آنست و نه این(خیام)
ثريامحمدي
ثريامحمدي
سیدگلستانه...
81075454.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
درویش عبدالمجید...
emadreza121.jpg
ثريامحمدي
ثريامحمدي
شکرایزد...
satr_ostadmalekzade_16.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8