قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این من ، من ِ شیطان است. در کودکی یتیم شدم ...امیدوار زیستم...و انشاالله با یقین خواهم مرد.

مشخصات

موارد دیگر
رضا قدرتی
309 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رضا قدرتی
رضا قدرتی
یک مطلب (روانشناسی) در مورد اینکه چرا بعضی از مخاطبین گروه های اجتماعی دوست دارند ناشناس باقی بمانند و یا اینکه چرا نمیخواهند تصویر پروفایلشان را واقعی کنند ، بگذارم ، که پشیمان شده و از درج مطلب خودداری کردم.
(راستشو بخواهید ترسیدم به بعضی از دوستان بر بخوره و ناراحت بشن...!!! همینجوریش سایۀ ما رو با تیر میزنن {-238-} چه برسه به اینکه پا روی ..........{-199-})
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
دانۀ نهان در دل تاریکی ، میشکفد به امید نور
من کی توانم که بشکفم؟
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
جمعه بود ، نیمۀ خرداد بود ، ......فقط ماه رمضون نبود ...
انتظار فرج از نیمۀ خرداد کشم...
.
{-61-}
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}{-245-}
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
بخارایی
بخارایی
بسم الله الرحمن الرحیم

همه در مسجد نشسته ايم و منتظر هستيم تا پيامبر بيايد، ديگر وقت زيادى تا اذان نمانده است، مردم كم كم براى خواندن نماز به مسجد مى آيند.
نگاه كن! اين پيامبر است كه به اين سو مى آيد، همه به احترام او از جاى خود بلند مى شوند. پيامبر به سوى محراب مى رود و نماز برپا مى شود.
بعد از نماز، پيامبر رو به مردم مى كند تا براى آنان سخن بگويد، همه منتظر هستند تا امروز هم از سخنان پيامبر بهره مند شوند.
در اين هنگام پيامبر چنين مى فرمايد: كاش مى توانستم برادرانم را ببينم!
پيامبر اين موضوع را دو بار تكرار مى كند.
همه ما مى خواستيم بدانيم كه منظور پيامبر از اين سخن چيست؟ برادران پيامبر چه كسانى هستند كه اين قدر او مشتاق ديدار آنهاست.
بعضى ها خيال مى كنند كه حتماً كسانى برادران پيامبر هستند كه آن حضرت را يارى نموده اند و از اصحاب او هستند. براى همين يكى از آنها چنين مى گويد: اى رسول خدا! شما دعا كردى كه خدا توفيق ديدار برادرانتان را به شما عنايت كند، آيا ما كه به تو ايمان آورديم و تو را يارى كرديم برادران تو نيستيم؟
پيامبر نگاهى به سوى او مى كند و مى گويد:
k0 copy.jpg
رضا قدرتی
رضا قدرتی
فقط یک روز....!!!{-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}.. {-35-}..
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
پنج روز دیگر..... {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-}
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
هشت روز دیگر.....................{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
صفحات: 2 3 4 5 6