قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این من ، من ِ شیطان است. در کودکی یتیم شدم ...امیدوار زیستم...و انشاالله با یقین خواهم مرد.

مشخصات

موارد دیگر
رضا قدرتی
309 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رضا قدرتی
رضا قدرتی
گفت استادی روزی به شاگردانش:سلام دوستان یک حاضر غایب بکنم ببینی کیا غیبت دارند ؟؟؟ اونهایی که حاضرند اعلام کنند یکی گفت سلام، یکی گفت عرض ادب، یکی گفت حاضر ودیگری جای دوست ِ غایبش یعنی که هست و من جای خودم: سلام ، من هستم و نیستم ، نیست که بودم ولی هست شدم، از هستی خود سرمست شدم .مستی که نماند برجا ، لیکن همه جا پَست شدم. کُلُ نفس ذائقة الموت .....حال دانی که چرا هست شدم؟؟؟فعلا زنده ایم ، والسلام. (بامداد یکشنبه 94/11/4 1:29 رضا قدرتی)
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
از من پرسید (فیسبوک) در چه فکری هستید؟ گفتم دلتنگم، دلتنگ ِ نابرابریها و ناکامیها، فرصتهای از دست رفته ، واکنشهای نابجا،از تصمیمهای نادرست،از کج فهمیها،از دلهای شکسته ، دلهای درحال ِ شکست و شکستهای در حال ِ دل!!!، از نافهمیهایم، از فهمیده نشدنم، از کسانی که باید درکشان میکردم و از کسانی که باید درکم میکردند،آری دلتنگم، اول از خودم ، بعدا شاید از دیگران...!!!دوباره پرسید از من ، حال چه کاره ای ؟گفتم امیدوار....اممممممییییییدوار ِ اممیدوار.(رضا قدرتی 94/11/2 01:54 بامداد جمعه)
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
سلام به همه
اعلام حضور و فقط اینکه فعلا زنده ام چند دقیقۀ دیگر را نمیدانم ...!!!<img src=?" title=":-??" /><img src=?" title=":-??" /><img src=?" title=":-??" />
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
آقا یکی از دنبال کننده های من نیستش، لطفا خودش خودشو معرفی کنه وگر نه به اینترپل متوسل میشم...!!!{-7-}
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
امان از دست تلگرام ...!!!!(:|(:|(:|(:|
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
نمیدانم چرا تعطیله تعطیلم
چرا در خود فرو رفتم
چرا درگیره درگیرم
چرا خون میخورد این دل
چرا نوزاده بی شیرم
چرا دل میزند شور
ولی شیرینه شیرینم
چرا اعصاب من خرد است
ولی بی قال و بی قیلم
چرا این ره رسید اینجا
مگر مقصد همینجا بود
اگر جاریست اکسیرِ عشق
چرا از زندگی سیرم
چرا عمرم به باطل رفت
جوانه نازده پیرم
چرا پرواز نتوانم
اسیرِ قفل و زنجیرم
چرا هزیانِ تنهایی
چرا غوغای رسوایی
چرا شادیه تو خالی
چرا غمهای بی ریشه
چرا ترس ِ شن از شیشه
منم مصداقِ فیل و کک
به نخ پای و به سر شیشه
به پای فیل ِ من نخ
سماءِ آنیکی شیشه
تو گویی من ککم ، فیلم
همان تعطیله تعطیلم {-7-}
.
.
.
همین الان بداهه
94/6/18 13:03 ظهر چهارشنبه
رضا قدرتی
ادامه ...
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
ای عمر عزیز که میروی از دستم
دیروز چهل بودم و اینک شصتم

در دار فنا نجسته ام راز بقا
صد حیف که دل به دنیا و عجوزش بستم

بفروخته ام سرای عقبی به دو چیز
مغبون خرید این دو زیبا هستم

با چنگ و غنا گرفته ام اینجا را
هنگام ظفر، جهان به ناز شستم

انگشت به ناخن سبب درگیریست
من سینۀ خود برای دنیا خستم

میخانۀ ما موقت اینجا برپاست
در جای خودش همیشه آنجا مستم

دل ریش مدار که درب توبه بازست
هنگام جفا کاش بریده بودی دستم

دربیست اجل همیشه باز و چه فراخ
چون نیک گذر کنم ، رضا بگوید جستم.
.
.
.ظهر جمعه 1394/6/6
(رضا قدرتی)
ادامه ...
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
رضا قدرتی
رضا قدرتی
مبارک است انشاالله
.
.
تا کنیم عادت میکشد کمی طول
چاره ای نیست که باید کنیم قبول
ریش و قیچی دست این زند است
نه دست من و کاظم و اعظم و بتول
راست میگویم چرا تو میخندی
نمیدانی که حقیقتیست معمول
ترک عادت موجب مرض است
مرضی با دوا و قرص و دو تا آمپول
به کلک که بیایی لبت به خنده بازست
نه ترانه نه لطیفه ولی شادو خرم و شنگول
.
.
.:d
بداهۀ بیمزه (قدرتی - رضا)
94/5/26 11:30
ادامه ...
امن یجیب خوانده ام ، خدا میداند...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15